Oppilaan lomahakemus tehdään nyt Wilma-lomakkeella. Huom! Lääkärissäkäyntejä tai sairauspoissaoloja ei ilmoiteta tällä lomakkeella!

Oppilaan lomahakemus tehdään nyt Wilma-lomakkeella.

Huom! Ei koske sairauspoissaoloja tai lääkärissäkäyntejä!


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille