OHJE: Wilma-tunnuksen luonti avainkoodilla:

Ohjevideo

Kirjallinen ohje