Perusopetuksen oppilas- ja huoltajatietojen päivityslomake Wilmassa

Wilmaan on avattu oppilas- ja huoltajatietojen päivityslomake 2023, se löytyy Lomakkeet osion alta.
Tarkistakaa kaikki lomakkeella olevat tiedot ja tehkää niihin tarvittavat muutokset. Väestörekisterin kautta tulevia tietoja ette itse pääse muuttamaan, mutta jos niissä on virheellisiä tietoja, olkaa niistä yhteydessä koulunne koulusihteeriin. Oppilaan tiedot on päivitetty ja tallennettu väestörekisteristä (Facta) koulun hallinto-ohjelma Primukseen 2.8.2023. (nimi- ja osoitetiedot, kotikunta, kansalaisuus, äidinkieli)
Tarkistuksen jälkeen kuitatkaa lomake, myös silloin kun tiedot ovat oikein ja tallentakaa tiedot vihreästä painikkeesta, jotta tiedot ja tarkistusmerkintänne tallentuvat Primukseen.
Muutoin koulu lähettää oppilas-/huoltajantietojen päivityslomakkeen paperiversion kotiin tarkistettavaksi.
Jos oppilaalla on salaiset yhteystiedot tai turvakielto, niin lomake ei ole avoinna, joten silloin koulu lähettää teille paperiversion kotiin tarkistettavaksi.
Lomake on avoinna Wilmassa 2.9.2023 saakka.

Tarkistakaa huolella Luvat ja kiellot kohta, että rastitatte jokaisessa kohdassa jomman kumman, luvan tai kiellon. Ei lupaa ja kieltoa samaan asiaan.