Mikkelin kaupungin opetuksen käyttäjätunnukset, ohjeita

https://www.oppiminen.mikkeli.fi/yhteiset/sihy-it-ohjeita/mikkelin-kaupungin-opetuksen-kayttajatunnukset/